Stichting Régis Deleuze

Stichting Régis Deleuze

Op 18 april 2007 om 09.00 uur ‘s ochtends is bij de notaris Luttikhuis & Zwaan te Veenendaal de oprichtingsakte voor de Stichting Régis Deleuze ondertekend.

De stichting heeft als doel:

 het onderhouden en verzorgen van de gedenksteen c.q. het monument van Régis Deleuze in de buurt van Werkhoven alsmede van grafmonumenten uit de Tweede Wereldoorlog in het algemeen.

 de kennis omtrent de geschiedenis van het monument behouden en aan de Nederlandse bevolking in het algemeen én de jeugd in het bijzonder kenbaar maken

Het bestuur bestaat uit:

 Yvonne van den Brink-Jager, voorzitter

 Edwin Sistermans, penningmeester

 Cora Slok, secretaris

Voor het bereiken van onze doelen heeft Stichting Régis Deleuze financiële steun nodig. Wij verwelkomen uw bijdrage daarom van harte. U kunt een bedrag doneren aan de Stichting Régis Deleuze op rekeningnummer

NL62 INGB 0000 1482 84 t.n.v. Yvonne van den Brink.

Wanneer er nieuws is betreffende de Stichting zullen wij dit via Facebook naar buiten brengen. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van ons nieuws, schrijft u zich dan in voor onze pagina op Facebook.