Régis Deleuze

bidprentje achterzijdeBidprentje Régis

Bidprentje Régis

Régis-Charles Deleuze

26 september 1922 – 25 februari 1945
Vertaling van het bidprentje van Régis:
Gedenk in uw gebeden Régis-Charles Deleuze

Eervol in de lucht geraakt op 25 februari 1945, 22 jaar oud.

Achterzijde:“Huilt niet, je huilt niet om een soldaat, die sterft zodat Frankrijk kan leven”

Zijn korte leven was mooi, zijn eervolle dood de kroon. Maar van de weinige tijd die de aardse jaren zijn, heeft hij iets volmaakts gedaan.”Régis was een voorbeeld van moed en dapperheid. Hij was nog een kind en al een held. Hij is in de volle hemel gevallen en God wachtte hem op met de kroon der martelaren”(brieven van vrienden)

“U heeft een zoon verloren, ik heb mijn beste vriend verloren. Hij heeft mij Frankrijk en de Fransen leren kennen, land en volk dat ik altijd in zijn nagedachtenis zal eren”
(brief van een Engelse kameraad)